NIEPODLEGŁA WE KRWI

Nasi przodkowie wielokrotnie oddawali krew w obronie Ojczyzny wykazując się męstwem i poświęceniem.

My na szczęście nie musimy przelewać krwi w walce zbrojnej, jednak możemy ją oddać w szczytnym celu. 

Honorowe oddawanie krwi to jeden z najprostszych sposobów pomocy bliźnim, który pozwala ratować życie i zdrowie, a także inspiruje innych do działania.
 
Dnia 19.11.2018 r.  odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa w klasach mundurowych ZSZiO w Kamiennej Górze w ramach uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości.


Nowa 30-osobowa grupa w Lipsku

Dnia 18 listopada 2018 roku nowa 30-osobowa grupa naszych uczniów wyjechała na staż zawodowy do Lipska.

Staże odbywają się w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powrót z Lipska

Dnia 17 listopada 2018 roku 30-osobowa grupa naszych uczniów wróciła z zagranicznych praktyk. 

Nowe umiejętności zdobywali Lipsku pod okiem tamtejszych pracodawców. 

Staże odbywają się w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Młody człowiek twierdzi, że po takich praktykach będzie miał dobrą pracę, dobre wykształcenie 

i lepszy start w przyszłość!!!
 Spotkanie z pracownikami Urzędu Pracy

Dnia 15 listopada w Naszej szkole odbyło się spotkanie z uczniów klas kończących szkołę z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz z doradcą zawodowym.

Tematem przedwodnim była przedsiębiorczość i odpowiedź na pytanie „Czy jestem przedsiębiorcą?”. 


Innowacyjne zajęcia

Dnia 14 listopada 2018 Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odwiedziła „Klementyna” – samochód edukacyjny i demonstracyjny firmy WAGO.

W jej wnętrzu,, zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów technikum mechatronicznego,informatycznego i logistycznego przez Pana Piotra Muskałę.

Uczniowie zapoznali się z wykorzystaniem elementów samozaciskowych różnego typu w instalacjach elektrycznych oraz profilem produkcji firmy .

Poznali także skutki działania prądu elektrycznego o natężeniu przekraczającym wartość dopuszczalną dla danego typu złącza (w bezpiecznych warunkach).

Zajęcia możliwe były dzięki współpracy z SSEMP.« Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 72 73