Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze jest placówką, która kształci w różnych typach szkół.

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzimy kształcenie w zawodach:

TECHNIKA (4-letnie po gimnazjum) kształcące w zawodach: 

1. technik logistyk z innowacją pedagogiczną „logistyka w wojskowości”- kl. I, II
 

2. technik logistyk z innowacją pedagogiczną „logistyka w straży pożarnej - przeciwdziałanie zagrożeniom”- kl. I

3. technik spedytor - kl. I
4. technik mechatronik - kl. II
 
5. technik hotelarstwa - kl. II, III
 
6. technik logistyk - kl. II, III, IV
 
7. technik żywienia i usług gastronomicznych - kl. I, II, III, IV
 
8. technik budownictwa - kl. I, III, IV
 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia po gimnazjum)
 kształcąca w zawodach: 

1. mechanik pojazdów samochodowych - kl. I, II, III
 
2. kucharz - kl. I, II, III
 
3. ślusarz - kl. I, II, III
 
4. sprzedawca – kl. I, II, III
 
5. operator obrabiarek skrawających – kl. II, III
 
6. klasa wielozawodowa - (3- letnia) - kl. I, II, III