W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy kształcenie w zawodach:

 

TECHNIKA (4-letnie) kształcące w zawodach:

 1. technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości – kl. I, II, III
 2. technik logistyk z innowacja pedagogiczną: logistyka w straży pożarnej – kl. II
 3. technik logistyk z innowacja pedagogiczną: logistyka w ochronie życia i zdrowia – kl. I
 4. technik logistyk - kl. III, IV
 5. technik mechatronik – kl. I, III
 6. technik żywienia i usług gastronomicznych - kl. I, II, III, IV
 7. technik budownictwa - kl. I, II, IV
 8.  technik spedytor: kl. I, II
 9. technik hotelarstwa: kl. III, IV

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3-letnia) kształcąca w zawodach:

 1. operator obrabiarek skrawających – kl. III
 2. mechanik pojazdów samochodowych -  kl. II, III
 3. kucharz  - kl. II, III
 4. ślusarz  kl. II, III
 5. sprzedawca -  kl. II, III
 6. klasa wielozawodowa  - kl. II, III  

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (3-letnia) kształcąca w zawodach:

1.    operator obrabiarek skrawających – kl. I

2.   mechanik pojazdów samochodowych -  kl. I

3.   kucharz  - kl. I

4.    ślusarz  kl. I

5.    sprzedawca -  kl. I

klasa wielozawodowa  - kl. I