Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolny 2017/2018
w poszczególnych typach szkół ZSZiO w Kamiennej Górze

 

SZKOŁY  MŁODZIEŻOWE

 

Technikum kształcące w zawodach:

  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w wojskowości /
    technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w straży pożarnej
  • technik logistyk z innowacją pedagogiczną: logistyka w ochronie życia i zdrowia / technik  spedytor
  •  technik żywienia i usług gastronomicznych / technik obsługi turystycznej
  • technik budownictwa / technik mechatronik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcące w zawodach:

  • sprzedawca / mechanik pojazdów samochodowych
  • ślusarz
  • kucharz
  • wielozawodowa

Dokumenty