Data dodania: 2017-12-15

                                              Kamienna Góra 13.12.2017 r.

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU

         W związku z prowadzonym przetargiem nieograniczonym ogłoszonym w dniu 08 listopada 2017 r., którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2” Zamawiający informuje, że w toku postępowania złożonych zostało 6 ofert, z czego wszystkie spełniały określone w SIWZ kryteria.


Lista ofert:

Nr

oferty

Nazwa firmy, adres

Kwota zł brutto

Liczba pkt

doświadczenie+cena

1.

MEGA-COR ul. Piastowska 1   59-930 Pieńsk

139.272,90

98,61

2

Usługi Hydrotechniczno-Budowlane                 "HYDROBUD" Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 25 62-510 Konin

137.000,00

90,00

3.

Firma Handlowo-Usługowa "SETI" Irena Orzechowska

oś. Własdysława Łokietka 1A 61-616 Poznań

159.654,00

87,94

4.

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Usługowe Sp. z o.o.

ul. Boczna 2  50-502 Wrocław

273.120,10

57,64

5.

PIAST GROUP Sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 67

59-220 Legnica

345.015,00

48,75

6.

ABC-Service Sp.J.

R.Brząkała,R. Gawron, M. Nazaruk

Zakład Pracy Chronionej

 ul. Bolesławiecka 15  53-614 Wrocław

282.777,00

56,18

 

            Wobec zaistnienia przesłanek określonych w art. 90 ust. 1a pkt 1 w zw. z ust. 1 PZP, Zamawiający wezwał oferentów:

    MEGA-COR,  ul. Piastowska 1, 59-930 Pieńsk,

    Usługi Hydrotechniczno-Budowlane "HYDROBUD" Sp. z o.o.  ul. 11 Listopada 25 62-510 Konin,

do wyjaśnienia sposobu ustalenia ceny.

            W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wyjaśnienia złozył jedynie oferent MEGA-COR ul. Piastowska 1, 59-930 Pieńsk, natomiast Usługi Hydrotechniczno-Budowlane   "HYDROBUD" Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 25, 62-510 Konin nie złożyła wyjaśnień. W związku z powyższym, na podstawie art. 90 ust. 3 PZP oferta oferenta z Konina została odrzucona. 

 

            Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył 159.900,00 zł brutto.

 

            W wyniku oceny złożonych ofert i po uzyskaniu wyjaśnień, o którym była wyżej mowa, Zamawiający do realizacji zadania wybrał ofertę złożoną przez MEGA-COR, ul.Piastowska 1, 59-930 Pieńsk. Kwota oferty wynosi 139.272,90 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpi 21.12.2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych                             i Ogólnokształcących w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2. sekretariat szkoły.

 

 

Dyrektor

Mariola Jaciuk