Data dodania: 2016-11-23

Kamienna Góra 23.11.2016 r.

 

 

 

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 

 

            W oparciu o przepis art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {dalej: PZP], Zamawiający niniejszym informuje, że postanowił uznać za zasadne zastrzeżenia wniesione przez oferenta Bogumiła Fałkowskiego Przedsiębiorstwo Handlowe w Gryfinie i unieważnić dokonaną w niniejszym przetargu czynność polegającą na wyborze oferty złożonej przez: MEGA-COR ul. Kusocińskiego 10/2; 59-920 Bogatynia, na zadanie: "Świadczenie usługi sprzątania w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w  Kamiennej Górze przy ul.  Traugutta 2". Powodem unieważnienia czynności jest naruszenie w toku postępowania przepisu art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 PZP.

  W związku z powyższym Zamawiający dokona ponownego wyboru oferty w ramach niniejszego przetargu po dokonaniu odpowiednich czynności. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi.