Data dodania: 2016-11-14

OGŁOSZENIE

              

 

           Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących informuje,że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi jednemu z oferentów na pytania, odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesuwa termin składania ofert.

 

   Oferty można składać do 18.11.2016 r. do godz 11.30

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                              mgr Mariola Jaciuk