"Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie społecznym"

 

Dnia 27.10.2016 opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, p. Renata Urbanowicz
i p. Magdalena Ulatowska, wraz z przedstawicielkami naszego Samorządu - Dominiką Macowską i Patrycją Majcher, wzięły udział w warsztatach, pt.  "Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie społecznym" w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Wydziału Nauk Pedagogicznych we Wrocławiu. Uczestniczyły one w wykładach, panelach dyskusyjnych, debatach oraz warsztatach.

 Uczniowie ZSZiO na obchodach Dnia Podchorążego w WSOWL we Wrocławiu


 

            Dnia 28 listopada 2016 roku uczniowie naszej szkoły z klas 2a, 1a, 1c, 1s, 2e, 1k  uczestniczyli w obchodach Dnia Podchorążego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który zgodnie z tradycją obchodzony jest w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Dzień Podchorążego to szczególne święto nawiązujące do poświęcenia młodzieży wojskowej w walce o niepodległość Ojczyzny. W nocy z 29 na 30 listopada podchorążowie Szkoły Podchorążych Piechoty, zdobywając Belweder, rozpoczęli zbrojne powstanie przeciwko caratowi. Wrocławska uczelnia ma honor kontynuowania
i pielęgnowania tradycji bohaterów Listopadowej Nocy

Uczniowie uczestniczyli w wielu atrakcjach przygotowanych przez studentów WSO - do dyspozycji mieli wirtualne pole walki i strzelnicę wyposażoną w karabinki ASG. Mogli również wziąć udział w szkoleniu medycznym oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną, a także obserwować dynamiczne pokazy działań taktycznych. Odbył się również koncert zespołu Cran.

Należy podkreślić, że tegoroczne obchody wzbogacił występ artystyczny uczniów
z naszej szkoły pt. "Koncert dla ojczyzny".

W trakcie uroczystości odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby dyżurnej WSOWL, a następnie symboliczne przekazanie władzy jej słuchaczom

Następnie uczniowie klasy 2a uczestniczyli w uroczystej defiladzie.
Impreza zakończyła sie pokazem sztucznych ogni.

Dodatkowo uczniowie klas 1 s , 2 e, 1 k wraz z opiekunami wybrali się do kina.

 III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa


 

Dnia 16 listopada 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany w naszej szkole od września 2016r III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa,
pt: "Dopalacze - droga donikąd." Projekt realizowany był we współpracy z Fundacją Rodzinna Stacja.

W konferencji uczestniczyli uczniowie kamiennogórskich szkół: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej wraz z pedagogami tych szkół.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: P. Majcher 3a, K. Ogonowska 3a, E. Krystoszek 2r, M. Tomaszewski 2r, Przybylska Kinga 1e.

Konferencja została podzielona na 2 części:

- część I - teoretyczna

·        wykład terapeutka MONAR-u z Jeleniej Góry pani Magdaleny Słomki na temat
substancji psychoaktywnych.

·        prezentację badań ankietowych nt. poziomu wiedzy i postaw młodzieży wobec
problemu zażywania substancji psychoaktywnych

·         prezentację reportażu „Dopalacze - droga donikąd”

- część - II praktyczna

·         warsztatowa, w ramach której uczestnicy forum zostali podzieleni na grupy, których
zadaniem było stworzenie projektu własnej ulotki, której tematyka przewodnia
dotyczyła  dopalaczy.

 

Spośród wszystkich wykonanych projektów, został wybrany jeden, który po wydrukowaniu trafi do rodziców uczniów wszystkich szkół, które uczestniczyły w III Młodzieżowym Forum Bezpieczeństwa.

 

PAMIĘTAJ!!! Dopalacze to produkty szczególnie niebezpieczne, o zróżnicowanym składzie chemicznym. Mimo tego, że na ich opakowaniach widnieje napis: „Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, właśnie z taką intencją jest sprzedawany. Dopalacze już w niewielkich dawkach działają na ośrodkowy układ nerwowy (czyli na Twój mózg), dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci.

 Narodowe Święto Niepodległości


10 listopada 2016r uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZSZiO wzięli udział w uroczystych obchodach z okazji Święta Niepodległości.

O g. 9.00 w auli szkolnej odbył się uroczysty "Koncert dla ojczyzny" z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli powiatowych i miejskich władz samorządowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z naszą szkołą.

Następnie o g.10.00 spod szkoły ruszył Marsz Niepodległości, który przeszedł ulicami miasta na teren przy Kościele p.w. M.B.Różańcowej. Przy obelisku poświęconym pamięci ofiar poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę, zostały uroczyście odśpiewane hymn państwowy i pieśń Rota oraz został odczytany Apel Pamięci.

Po powrocie do szkoły, odbyło się rozstrzygniecie konkursu ogłoszonego przez dyrektora szkoły; ocenie podlegały: przygotowane przez uczniów poszczególnych klas kotyliony, plakaty, banery, przebrania. Jury w składzie: Starosta Powiatu p.J.Gęborys, ppłk Robert Pochodaj oraz przedstawiciele SU, jako zwycięzcę wyłoniło klasę IVE.

 

Galeria

Spotkania psychoedukacyjne dla rodziców

8 listopada 2016r odbyły sie spotkania profilaktyczne dla rodziców i wychowawców uczniów naszej szkoły z psychoterapeutą panem Piotrem Piotrowskim nt. "Bezpieczne dorastanie. Zaburzenia i zagrożenia w okresie dojrzewania". Wykład połączony był z prezentacją multimedialną. Po spotkaniu ogólnym rodzice i wychowawcy mieli możliwość przeprowadzenia rozmów indywidualnych.

P. Piotrowski jest psychoterapeutą, rekomendowanym trenerem I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wykładowcą w WWSZiP.1 2 3 5 7 8 9 49 50