Pożegnanie uczniów klas maturalnych

Dnia 28.04.2017 roku z murami naszej szkoły pożegnali się uczniowie czterech klas maturalnych.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili wiceminister MEN p.Marzena Machałek, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego p.Iwona Krawczyk oraz Dolnośląski Kurator Oświaty p.Roman Kowalczyk. W uroczystości uczestniczyli też przedstawiciele WSO we Wrocławiu, przedstawiciele dowódcy 10 Brygady KP im. gen. broni S.Maczka ze Świętoszowa, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, pracodawcy.
Tytuł „Absolwenta Roku 2016 - 2017” zdobył Krystian Nakonieczny, który na świadectwie ukończenia szkoły uzyskał średnią ocen 5,23. Krystian otrzymał nagrody z rąk p.wiceminister Marzeny Machałek, Starosty Powiatu Kamiennogórskiego p. J.Gęborysa.
Wyróżnienia za wysokie wyniki w nauce otrzymali również: Izabela Borys (najlepsza absolwentka z terenu miasta i gminy Lubawka), Angelika Gawron (najlepsza absolwentka z terenu gminy Kamienna Góra), Aleksandra Łukaszun, Jarosław Paździur (najlepszy absolwent z terenu Kamiennej Góry), Natalia Kubas i Arkadiusz Rybiński (najlepszy absolwent z terenu gminy Marciszów). Najlepszą absolwentką z terenu gminy Czarny Bór została Monika Postrożny. Za osiągnięcia sportowe wyróżnieni zostali: Monika Niciejewska, Natalia Tokarczyk, Piotr Policht, Michał Wójtów, Robert Golonka, Natalia Kurzawa, Damian Plewa, Krystian Samulewski. Za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły podziękowania odebrali: Natalia Trojan, Karolina Drzewiecka, Ilona Hatlaś, Agata Konopka, Paulina Królczyk, Patrycja Paluch, Kinga Salawa, Aleksandra Skrobańska, Klaudia Piękoś.
Również rodzice nagrodzonych i wyróżnionych uczniów odebrali listy gratulacyjne z rąk dyrektora szkoły p. Marioli Jaciuk
Uroczystość zakończył program artystyczny, symboliczne rzucenie biretem abiturientów oraz pamiątkowe zdjęcia.DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA GIMNAZJALISTÓW

26 kwietnia 2017r gościliśmy w naszej szkole uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego, Czarnego Boru, Boguszowa.
W tym dniu wspierali nas lokalni pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje
w ramach praktyk zawodowych – PKS,  Kawiarnia "U Leszka", SOPP Polska, Lidl Polska, Dofama Thies, Mrok Jacek - mechanika pojazdowa, Monique - salon fryzjerski, Inspiracja - studio fryzjerskie, jak również przedstawiciele 10 Brygady KP ze Świętoszowa, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.
Dla gimnazjalistów przygotowaliśmy ogrom atrakcji – pokazy musztry, sztuk walki, występy artystyczne. Natomiast zwiedzanie szkoły zostało uatrakcyjnione o prezentację zawodów, do wykonywania których przygotowujemy w naszej szkole.SALA PATRONA SZKOŁY

    W byłej sali 103 mieszczącej się w budynku C, powstaje Sala Patrona Szkoły. Gromadzimy pamiątki związane z 70 – letnią historią ZSZiO; kroniki, fotografie, przedmioty, zeszyty.
    Zapraszamy wszystkich absolwentów ZSZiO, emerytów, byłych pracowników, do podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami, pamiątkami. Cenne są wszystkie stare zdjęcia, zeszyty, dyplomy, kroniki klasowe, odznaki, spisane wspomnienia itp.
Ocalmy je od zapomnienia!!!Klasa IVE zwyciężyła

Uczniowie klasy IVE wygrali konkurs „Szkoła w obiektywie " organizowany przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Nagrodą był wyjazd do parku linowego pod Wrocławiem.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PRAKTYCE

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych życiowych decyzji każdego człowieka. Dobry wybór zaprocentuje w przyszłości poczuciem osiągnięcia sukcesu życiowego. 21.04.2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego z DWUP na temat predyspozycji zawodowych. Spotkania zorganizowała p.Justyna Rawska w ramach praktycznych lekcji z podstaw przedsiębiorczości.1 2 3 5 7 8 9 56 57