ZSZIO W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

    W dniu 18.09.2017 roku uczniowie naszej Szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”. Wzięli w niej udział uczniowie czterech klas z nauczycielami:

- 1 „s” z ks. Piotrem Żukowskim

- 2 „f” z p. Małgorzatą Rudnicką

- 4 „b” z p. Agnieszką Długosz

- 4 „e” z p. Karoliną Kordzikowską.

O godzinie 8.00 cała grupa wyposażona w rękawiczki i worki wyruszyła ze szkoły i udała się na miejsca wyznaczone do sprzątania.

Naprawdę było co sprzątać.

Góry śmieci różnego pochodzenia widać było wszędzie. Uczniowie zobaczyli efekty swojej  pracy po paru godzinach wysiłku i zadowoleni, z uśmiechem na twarzy, wrócili do szkoły.

Trzeba przyznać, że akcja była udana

 Uczniowie ZSZiO w projekcie Erasmus+

            Dnia 17 września 2017 roku pierwsza tegoroczna grupa uczestników projektu Erasmus+ wyjechała do Lipska (Niemcy), aby zrealizować czterotygodniowy staż zawodowy.

Program Erasmus+ oferuje staże i szkolenia, które mają rozwijać zdolności jego uczestników oraz zwiększać ich szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Poprawa sytuacji uczniów na rynku pracy jest efektem ich rozwoju: edukacji formalnej i pozaformalnej oraz nabywaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym. Program umożliwia wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcie studiów, odbycie praktyk i szkoleń), więc zwiększa zagraniczną mobilność.

 DZIEŃ SYBIRAKA

Dnia 17 września 2017 r. w parafii Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze odbyły się obchody Dnia Sybiraka. We mszy uczestniczyli Sybiracy i członkowie ich rodzin, zrzeszeni w Kamiennogórskim Oddziale Związku Sybiraków.

Uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze uczcili Światowy Dzień Sybiraka, pełniąc honorową wartę przy tablicy pamiątkowej w kościele Matki Bożej Różańcowej.

 70 lat ZSZiO minęło, jak jeden dzień

          W piątek 15 września 2017 roku odbył się Jubileusz 70-lecia szkoły i Zjazd Absolwentów z rocznika 1976.

          Uroczystość rozpoczęła się przemarszem, gromadzącym przedstawicieli władz, zaproszonych gości, absolwentów i uczniów wraz z nauczycielami. Orszak przeszedł  ulicami Kamiennej Góry do kościoła Matki Bożej Różańcowej, gdzie odbyła się msza święta poświęcona wszystkim, którzy uczestniczyli w życiu placówki od jej utworzenia. Po powrocie do szkoły uczestnicy święta wzięli udział w uroczystym apelu.

 

Dla uczestników święta przygotowano wiele atrakcji m.in.:

- program artystyczny;

- prezentację multimedialną;

- piknik z poczęstunkiem (efekt pracy kadry gastronomicznej i uczniów);

- zwiedzanie szkoły.

 

Jubileusz to czas przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, wydarzeń, sukcesów, ale i porażek. Jesteśmy coraz starsi, lecz nasza szkoła pięknieje, rozwija się, doskonali. Powrót do szkoły to powrót do tego, co w pamięci ocalało z najpiękniejszych lat życia.

Współczesna placówka edukacyjna jest już zupełnie inna od tej, którą mamy w pamięci. Przez 70 lat Zespół bardzo się zmienił. W klasach nie ma już dawnych mebli oraz wyposażenia, są liczne pomoce naukowe, nowoczesne pracownie dydaktyczne i odpowiadająca współczesnym standardom hala sportowa.

Pomimo wizualnych zmian nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności przekracza progi szkoły. Misją nauczycieli jest ciągłe staranie się, aby uczniowie uwierzyli w swoje siły, nie bali się wyzwań, lecz przy ich pomocy mogli „sięgnąć gwiazd”.

          Całej uroczystości przyświecały słowa  „Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło” – te słowa Cypriana Kamila Norwida miały uświadomić uczestników jubileuszu ZSZiO, jak wielkie znaczenie ma przeszłość dla budowania dobrej przyszłości.

 Z WIZYTĄ W WSO

    Dnia 12 września 2017 roku uczniowie klasy I „a” z wychowawczynią p. Adrianną Gęborys odwiedzili Wyższa Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W czasie pobytu na terenie jednostki uczniowie mieli szansę zapoznać się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza mogli obejrzeć sprzęt, wyposażenie i uzbrojenie wojskowych oraz zyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa i obronności.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne były związane z autorskim programem kształcenia. W trakcie zajęć poruszano zagadnienia z zakresu:
• musztry wojskowej
• szkolenia bojowego
• terenoznawstwa
• ratownictwa medycznego,
• strzelectwa
Nasi uczniowie brali aktywny udział w zajęciach i byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

 1 3 5 6 7 8 9 56 57