Rozpoczyna się rekrutacja do kolejnego projektu

W dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór kandydatów do realizowanego przez ZSZiO kolejnego już w tym roku szkolnym przedsięwzięcia w ramach unijnego projektu Staże zagranicne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+ Sektor kształcenie i szkolenie zawodowe.

Realizowany projekt pt.: ”System logistyczny a osiąganie przewagi konkurencyjnej  w działalności usługowej” skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Technikum kształcącego w zawodach techni logistyk i technik hotelarstwa. Głównym elementem przedsięwzięcia jest realizacja czterotygodniowego stażu zagranicznego w zakładach usługowych, magazynowo-wysyłkowych i hotelarskich Lipska (Niemcy).

Regulami rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Projekt PO WER 2017. Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście do koordynatora projektu – wicedyrektora Jerzego Kowalskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.Podziękowanie

Wyrażamy serdeczne podziękowanie za udział w uroczystości z okazji  70-lecia Zespołu Szkól Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.                           
Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi fundament naszej szkoły.

Dziękujemy za przybycie Dostojnym Gościom – przedstawicielce Ministerstwa Edukacji Narodowej, Staroście i Wicestaroście Powiatu Kamiennogórskiego, Burmistrzom, Wójtom, Przyjaciołom Szkoły, byłym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom szkoły, absolwentom, przedstawicielom współpracujących z nami instytucji, kadrze kierowniczej placówek oświatowych naszego miasta, uczniom, rodzicom, sympatykom szkoły.

Słowa podziękowania kierujemy do przybyłych na uroczystość księży, którzy sprawowali mszę św. w intencji pracowników, uczniów, absolwentów oraz nieżyjących pracowników szkoły. 

         Dziękujemy za zaangażowanie lokalnym mediom, za objęcie patronatem medialnym naszej uroczystości, ale także za regularne promowanie naszej placówki u szerokiej rzeszy odbiorców.

 Jubileusz 70-lecia był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów placówki. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania gronu pedagogicznemu za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, z której jesteśmy dumni. Mamy nadzieję, że to niezwykłe wydarzenie pozostanie na długo w naszych sercach i pamięci. Dlatego raz jeszcze dziękujemy za przybycie i współtworzenie historii Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Za okazaną sympatię      i przychylność oraz przekazane gratulacje i serdeczne życzenia.

 

                                                 Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

 Pasowanie na ucznia w ZSZiO

25 października 2017 roku z Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły Zawodowej pierwszego stopnia. Uczniowie szkoły kształcą się w wielu zawodach, zaś uczniowie technikum realizują ponadto innowacyjny program pedagogiczny „Logistyka w wojskowości”, „Logistyka w ochronie życia i zdrowia”.

W uroczystości wzięły udział władze oraz przedstawiciele zarządu Powiatu Kamiennogórskiego, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, przedstawiciele absolwentów technikum mechaniczno - włókienniczego (rocznik 1967) oraz gen. broni Marek Tomaszycki i przedstawiciel rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu ppłk Wojciech Czerechowski.JEDNI PRZYJECHALI, DRUDZY WYJECHALI

Dnia 17.10.2017 roku druga 30-osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wyjechała na miesięczne praktyki zawodowe do Lipska.

Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych a także umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.NAGRODA DLA DYREKTOR ZSZIO

Dnia 13 października 2017 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczona została specjalna nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, którą z rąk starosty kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa odebrała Mariola Jaciuk – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uroczystość wręczenia nagród z udziałem kuratora oświaty Romana Kowalczyka odbyła się 17 października w Wałbrzychu.

 « Nowsze 1 3 4 5 6 7 8 9 56 57